Hoe kom je van een CIS registratie af?

Hoe kom je van een CIS registratie af?

Een CIS registratie kan verstrekkende gevolgen hebben. zeker als deze voorzien is van een EVR verwijzing. Dit roept de vraag op hoe je van een CIS registratie af komt. Uit de praktijk blijkt dat het eenvoudig is om een CIS registratie te krijgen, veel Nederlanders staan immers in deze digitale databank geregistreerd, maar dat het laten verwijderen van een CIS registratie veel minder eenvoudig is. 

Gevolgen van een CIS registratie

De letters CIS staan voor Centraal Informatie Systeem. Het betreft hier een digitale databank dat beheerd wordt door de stichting CIS en gebruikt kan worden door verzekeringsmaatschappijen om het verzekeringsverleden van een aanvrager te checken. In deze databank staan alle (recente) schadeclaims die zijn ingediend bij een verzekeringsmaatschappij. Als er sprake is van een normale situatie, is een CIS registratie  geen probleem en zal dit geen belemmering vormen bij de aanvraag van een andere verzekering. De gevolgen van een CIS registratie zijn wel groot als deze registratie is voorzien van een EVR verwijzing. Een verzekeringsmaatschappij kan kiezen voor een verwijzing naar het Extern Verwijzingsregister als er (volgens de verzekeringsmaatschappij) sprake is van verzekeringsfraude, het niet betalen van de verzekeringspremie of een ontzegging van de rijbevoegdheid. In dit geval zijn de gevolgen van een CIS registratie dus wel groot want het wordt hierdoor voor de betreffende persoon vrijwel onmogelijk om een verzekering af te sluiten tegen gunstige voorwaarde. Uit de gegevens die geregistreerd staan in de databank kan een verzekeringsmaatschappij immers eenvoudig opmaken dat de persoon in kwestie een discutabel verzekeringsverleden heeft. Voor veel verzekeringsmaatschappijen is dit een goede reden om een verzekeringsaanvraag te weigeren. Ze zijn immers gewaarschuwd!

Waarom het lastig is om van een CIS registratie af te komen

Uit het bovenstaande blijkt al dat het lastig is om van een CIS registratie af te komen. De betrokken verzekeringsmaatschappij is immers de instantie die besluit om te kiezen voor deze registratie en een eventuele EVR verwijzing. Daarbij komt dat deze verzekeringsmaatschappij ook de enige instantie is die deze registratie kan verwijderen. De stichting CIS draagt alleen maar zorg voor de databank maar is niet bevoegd om hierin wijzigingen aan te brengen. Dit betekent in de praktijk dat een verzekerde die het niet eens is met een registratie alleen maar terecht kan bij de registrerende verzekeringsmaatschappij zelf en hierdoor vaak tegen een dichte deur aanloopt. Er volgt in veel gevallen een bekende “welles-nietes-strijd” tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsnemer waarbij de laatstgenoemde vaak aan het kortste eind trekt.  

De beste manier om van een CIS registratie af te komen

De beste manier om van een CIS registratie af te komen, is door gebruik te maken van de diensten van een verzekeringsadvocaat. Een advocaat die gespecialiseerd is in verzekeringsrecht kan je van een maatwerk advies voorzien, je vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en je belangen  behartigen bij een eventuele juridische procedure over het verwijderen van een CIS registratie. Dit is in vrijwel alle gevallen de enige manier om een goede kans te maken om van een CIS registratie af te komen.