De verzekeraar de Vereende, wat maakt ze zo bijzonder?

De verzekeraar de Vereende, wat maakt ze zo bijzonder?

Er kan worden vastgesteld dat het merendeel van de verzekeraars eigenlijk min of meer hetzelfde aanbieden aan hun (potentiële) verzekeringnemers. Er zijn echter ook altijd uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen luistert naar de naam De Vereende’. Het betreft hier dan ook een verzekeraar die er om bekend staat extra grote risico’s te verzekeren. Sterker nog, naar eigen zeggen verzekert ze zelfs onverzekerbare risico’s. Bovendien is het zo dat deze verzekeraar er ook om bekend staat niet meteen verzekeringnemers te weigeren die bijvoorbeeld in het verleden tegen financiële problemen hebben aangelopen. Lijkt dit jou ook wel wat en zou je graag meer willen ontdekken over De Vereende en het aanbod dat ze voor jou in petto heeft? Lees dan vooral snel verder.

Wie kan klant worden bij De Vereende?

De eerste vraag die veelal wordt gesteld is wie nu precies allemaal de mogelijkheid heeft om klant te worden bij de Vereende en vooral ook wie niet. In principe geldt voor deze verzekeraar dat iedereen over de mogelijkheid beschikt om er klant bij te worden. Dit geldt dus eveneens voor mensen die bijvoorbeeld in het verleden tegen financiële problemen hebben aangelopen. Voor heel wat mensen die in het verleden klant waren bij een bepaalde verzekeraar en de verschuldigde premie gedurende enige tijd niet hebben kunnen betalen geldt dat ze vanaf nu worden geweigerd door standaard verzekeraars. Dat is natuurlijk vervelend, maar daar kan de Vereende een oplossing voor bieden.

De Vereende heeft als belangrijkste motto dat ze zoveel mogelijk mensen wil helpen bij het kunnen afsluiten van de door hen gewenste verzekering(en). Dit betekent dat ze mensen die financiële moeilijkheden hebben ervaren in het verleden doorgaans niet zal weigeren. Dit gezegd hebbende bestaat het risico echter wel dat ze deze verzekeringnemers extra voorwaarden zullen opleggen. Het is bijvoorbeeld zo dat er voor verschillende verzekeringen een waarborg wordt gevraagd.

Welke verzekeringen biedt de Vereende allemaal aan?

Het aanbod van de meeste verzekeraars op de markt is eigenlijk min of meer gelijk. Toch zijn er altijd uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is Vereende. Waarom zij een uitzondering vormt wordt meteen duidelijk op het ogenblik dat je een blik werpt op haar aanbod. Heel wat verzekeringen die zij aanbiedt worden namelijk door andere verzekeraars vaak geweerd. Het gaat hierbij onder meer om:

 • Een verzekering voor evenementen;
 • Een verzekering voor pop-up shops;
 • Praalwagenverzekeringen;

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden. Zo is het bijvoorbeeld ook bekend dat heel wat verzekeraars er niet om staan te springen om een quad verzekering aan te bieden en wat bovendien ook te denken van een verzekering voor een kartbaan? Al deze verschillende soorten verzekeringen behoren wel gewoon tot de mogelijkheden wanneer je een beroep doet op verzekeraar de Vereende.

Een verzekering afsluiten voor een leegstaand pand? Dat kan!

Eveneens een vrij problematische verzekering om vast te krijgen is een verzekering voor leegstaande panden. Heel wat mensen die eigenaar zijn van een dergelijk pand worden niet één, maar wel twee keer geconfronteerd met een probleem. Uiteraard zorgt de leegstand ervoor dat er geen inkomsten kunnen worden gehaald uit het pand in kwestie. Dat is echter niet alles. Daarnaast zorgt het bij veel verzekeraars niet verzekerbaar zijn van het pand er immers ook nog eens voor dat er niet onaanzienlijke risico’s worden gelopen. Deze risico’s kan je nu wel gewoon laten verzekeren.

De Vereende maakt het voor eigenaars van leegstaande panden immers wel degelijk mogelijk om deze te laten verzekeren. Dit kan gebeuren tegen verschillende risico’s. De onderstaande schadegevallen zijn ook verzekerd met de leegstaande panden verzekering van de Vereende:

 • Brandschade en mogelijke blusschade;
 • Schade als gevolg van een blikseminslag;
 • Inductie (uitsluitend bij woningen);
 • Schade door een ontploffing;
 • Schade als gevolg van een storm;

Ben jij dus met andere woorden een eigenaar van één of misschien zelfs meerdere leegstaande panden? Kon je tot dusver nog nooit een verzekering afsluiten voor deze panden? Dan zal je kunnen vaststellen dat dit probleem door Vereende perfect de wereld uit kan worden geholpen.

Een verzekering voor een pop-up winkel afsluiten bij Vereende

Het principe van de pop-up winkel is in Nederland door de jaren heen bijzonder populair geworden. Heel wat mensen hebben er dan ook ondertussen voor gekozen om een dergelijke shop in het leven te roepen. Dat is op zich natuurlijk helemaal prima, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Het is namelijk zo dat verzekeraars lang niet altijd bereid zijn om een pop-up winkel te verzekeren. Je kan het wellicht al raden, dat geldt niet voor Vereende. Zij maakt het dan ook wel degelijk mogelijk om een dergelijke verzekering af te kunnen sluiten. Op deze manier ben je altijd gedekt voor:

 • Aansprakelijkheid;
 • De bedrijfsinventaris;
 • Het huurdersbelang;
 • De handelsvoorraad;

Wat de pop-up verzekering vooral uniek maakt is natuurlijk haar tijdelijke karakter. Je bent dus niet verplicht om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten voor een vastgestelde, lange termijn. Dit maakt uiteraard een niet onbelangrijk verschil in vergelijking met andere verzekeringen voor handelspanden. Hoe dan ook, indien jij behoeften hebt aan een tijdelijke pop-up verzekeringf kan deze dus eigenlijk zonder moeite worden afgesloten bij de Vereende.

De Vereende, voor velen een uitstekende verzekeraar

We vergeten vaak dat het voor menig aantal mensen helemaal niet zo voor de hand liggend is om zelfs een standaard verzekering af te kunnen sluiten. Dat is een groot probleem. Voor verschillende verzekeringen geldt immers dat ze door de Nederlandse wetgeving worden verplicht. Een bekend voorbeeld is uiteraard de WA-verzekering voor gemotoriseerde voertuigen. Voor deze auto’s geldt dat ze te allen tijde WA moeten zijn verzekerd. Wat echter wanneer een standaard verzekeraar je die mogelijkheid niet langer wil aanbieden? In dat geval zal je verplicht zijn om daarvoor te kijken in de richting van een partij als de Vereende. Zij biedt je dan de perfecte oplossing. Kijk maar eens op Geennee.nl.

Niet alleen in de bovenstaande situatie kan de Vereende een interessante keuze zijn. Doorheen deze pagina hebben we ook duidelijk gemaakt dat er door deze verzekeraars heel wat verzekeringen worden aangeboden die niet zo voor de hand liggend zijn. Ook indien jij behoeften hebt aan één van deze verzekeringen zal je dus ongetwijfeld even willen kijken in de richting van de Vereende. Hoe het ook zij, klant worden bij deze verzekeraar kan dus zomaar een zeer interessante keuze blijken te zijn.