WOZ waarde Almere ontvangen, controleer deze!

WOZ waarde Almere ontvangen, controleer deze!

Elk jaar bepaalt de gemeente Almere de waarde van je of ander onroerend goed. Deze waarde wordt ook wel de WOZ waarde genoemd. Wat veel mensen niet weten, is dat de hoogte van de WOZ waarde Almere van invloed is op de belastingen die je jaarlijks betaalt. Het is dan ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. De gemeente baseert de WOZ jaarlijks op een aantal zaken (zoals grootte van de woning en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt) en taxaties die steekproefsgewijs plaatsvinden. Het kan echter zo zijn dat er in de praktijk bepaalde zaken spelen die invloed hebben op de hoogte van de WOZ waarde. Mocht je enkele van deze punten kunnen aandragen richting de gemeente, dan kan de WOZ waarde Almere naar beneden worden bijgesteld. 

WOZ waarde Almere en belastingen 

Zoals al gemeld bepaalt de hoogte van de WOZ waarde tevens de hoogte van de belastingen. Het betreft hier bijvoorbeeld de vermogensbelasting, het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting, rioolheffingen en de waterschapsbelastingen. Als de gemeente de WOZ te hoog inschat, betaal je dus onnodig veel belasting. Het kan hier zomaar over enkele honderden euro’s per jaar gaan. Gemiddeld gezien besparen huiseigenaars in Nederland zo’n 270 euro wanneer hun bezwaar wordt gehonoreerd. Het is dus absoluut de moeite waard om de WOZ waarde Almere aan te vechten. Toch maakt momenteel slechts 2% van de eigenaren van onroerend goed gebruik van deze mogelijkheid. Mensen denken dat de kans op een succesvolle bezwaarprocedure klein is, vinden het teveel gedoe of weten überhaupt niet dat je bezwaar kunt maken. Als je benieuwd bent naar de mogelijkheden, schakel dan een gespecialiseerde partij in.

Argumenten voor een lagere WOZ waarde

In de eerste alinea werd al genoemd dat er meerdere zaken zijn die invloed hebben op de hoogte van de WOZ waarde Almere. Als één of meerdere van deze zaken op jouw situatie van toepassing zijn, dan kun je deze aanvoeren als argument om je WOZ waarde te verlagen. Enkele argumenten voor een verlaging van de WOZ waarde Almere:

  • Je huis wordt verbouwd
  • Er zijn giftige stoffen aangetroffen in je woning
  • Je badkamer en keuken zijn verouderd
  • Er is achterstallig onderhoud
  • De buurt is verslechterd
  • Er wordt een windmolenpark gebouwd nabij je woning
  • Er ligt een nadelig bestemmingsplan.

Deze zaken hebben een negatieve invloed op de waarde van je woning. Mocht je deze punten herkennen, neem dan een partij in de arm die je kan helpen met een bezwaarprocedure. Zo weet je zeker dat de gehele procedure goed en compleet verloop. Bovendien vergroot dit de kans op succes aanzienlijk!

Wat hebben we van jou nodig?

Het enige wat we van jou nodig hebben is de waardebeschikking (document waarin de WOZ waarde Almere staat vermeld) tezamen met het taxatierapport indien aanwezig. Gezamenlijk bepalen we welke argumenten voor een verlaging we gaan aandragen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de vereiste informatie tijdig bij de gemeente belandt. Grote kans dat je bezwaar daadwerkelijk wordt gehonoreerd en je uiteindelijk veel geld bespaart. En mocht je bezwaar onverhoopt niet worden goedgekeurd, dan brengen we je geen kosten in rekening.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact met ons op.