Wat zijn algemene voorwaarden?

Wat zijn algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden staan kort de regels beschreven die van toepassing zijn indien je goederen koopt of diensten afneemt. Het gaat dan om algemene voorwaarden, zoals betaling, levering en retournering. Er worden geen product gerelateerde voorwaarden in vastgelegd. Er kan bijvoorbeeld worden beschreven welke betalingstermijnen van toepassing zijn en wat de gevolgen zijn als er niet op tijd betaald wordt. Er kan in de algemene voorwaarden staan binnen hoeveel tijd je de goederen mag ruilen of terug mag sturen. En natuurlijk wat de regels zijn indien je het onverhoopt niet eens bent met de leverancier en daar samen niet uit komt.

Het opstellen

Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht. Net zoals het niet verplicht is om ze bij een rechtbank of bij Kamer van Koophandel te deponeren als je ze wel hebt opgesteld. Indien ze wel gedeponeerd zijn, zijn de voorwaarden voor iedereen beschikbaar om in te zien. Bovendien plaatsen de meeste bedrijven de voorwaarden op hun website of geven deze geprint aan de klant mee bij aankoop van een product. De klant moet voor de aankoop van het product wel op de hoogte zijn van de voorwaarden. Meestal zijn het bedrijven die luxe goederen verkopen die algemene voorwaarden hebben opgesteld.

Waarom zou je algemene voorwaarden opstellen als dit niet verplicht is?

In de wet zijn een aantal minimale verplichtingen vastgelegd die van toepassing zijn bij een koopovereenkomst. Van deze minimale verplichtingen mag in de opgestelde voorwaarden niet worden afgeweken. Uiteraard kun je in de voorwaarden wel aanvullende bepalingen opstellen, zolang deze niet in strijd zijn met de algemeen als redelijk ervaren regels. Er mag in de algemene voorwaarden bijvoorbeeld niet worden opgenomen dat de koop niet meer ontbonden mag worden zodra deze is gesloten. Er is immers altijd een wettelijke bedenktijd van toepassing, waar binnen zonder opgaaf van redenen van de koop mag worden afgezien.

Betalingstermijn bepalen

Maar in de wet is bijvoorbeeld geen betalingstermijn voor particulieren opgenomen. In de algemene voorwaarden is het mogelijk om zelf een betalingstermijn voor particulieren op te nemen, mits deze redelijk is. Over het algemeen zullen particulieren direct moeten betalen bij het afnemen van de goederen, maar bij grote aankopen is betalen in termijnen vaak ook mogelijk. Door het vastleggen van dit soort afspraken in de voorwaarden weten zowel koper als verkoper waar ze aan toe zijn en aan welke regels zij zich dienen te houden.

Rocket Lawyer – Juridische Zaken Makkelijk Gemaakt.

Hoe stel je algemene voorwaarden op?

Aangezien het niet verplicht is om de voorwaarden op te stellen, kun je deze naar eigen inzicht opstellen. Het is echter wel van belang om in de gaten te houden dat de voorwaarden die je opneemt wel aan de eisen van redelijkheid en billijkheid voldoen. Er mogen geen onredelijke voorwaarden in staan. Op diverse internet sites is het mogelijk om voorbeelden van algemene voorwaarden te bekijken.