Voornaamswijziging: alles dat je moet weten

Voornaamswijziging: alles dat je moet weten

Als individu en lid van de samenleving is je naam het eerste dat zorgt voor een identiteit. Het wordt een belangrijk onderdeel van je leven. Maar in sommige gevallen is het beter om de naam te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan een geslachtswijziging of veranderen van religie. Ongeacht of dat nou om een sociale reden of een persoonlijke wens is, het goed nieuws is dat het wijzigen van je voornaam wel mogelijk is. Hoe dat allemaal gaat, wat er allemaal nodig is, en wat je kunt verwachten aan het geheel aan kosten wordt in dit artikel toegelicht.

De voorwaarden voor een voornaamswijziging

Voor een voornaamwijziging heb je een advocaat nodig. Deze dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Afhankelijk van jouw doel kun je je voornaam volledig laten wijzigen, een naam toevoegen of zelfs een deel laten schrappen. Maar om dit te realiseren, moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van zwaarwichtige redenen, waarna de nieuwe naam ook nog gepast moet zijn. Het advocatenkantoor geeft wel advies als je twijfelt over de nieuwe voornaam. 

Zwaarwichtige redenen

Er zijn verschillende redenen die kunnen leiden tot de wens om de voornaam te wijzigen. Elke situatie is uniek, waardoor de rechtbank steeds moet overwegen of de naamwijziging inderdaad nodig is. De volgende zijn veelvoorkomende redenen die door de rechtbank als zwaarwichtig worden gerekend:

Adoptie

Ongepaste betekenis van de naam in een andere taal of land

Geslachtswijziging

Pesten

Religieuze redenen

Indien de naam negatieve emoties oproept

Het proces

Ten eerste worden de benodigde documenten ingeleverd bij het advocatenkantoor. Deze stelt dan een verzoekschrift op dat wordt gestuurd voor goedkeuring, waarna het bij een rechtbank wordt ingediend. Hierna gaat de rechtbank de voorwaarden en documenten na. Vaak genoeg is er geen mondelinge zitting nodig. Indien de rechtbank nog vragen heeft, worden die meegedeeld met het advocatenkantoor en de betrokkene—dan met of zonder mondelinge zitting. Na definitieve uitspraak kun je na zo’n drie maanden de officiële documenten zoals ID-kaart en paspoort met de gewijzigde naam aanvragen en afhalen.

Tip: Advocaat Alkmaar, Advocatenkantoor Appelman specialist in voornaamswijzigingen

De kosten voor een voornaamswijziging

Bij een voornaamswijziging moet je alleen de advocaatkosten en griffierechten betalen. Daarvoor kun je zo’n 800 tot 900 euro verwachten. Het geheel aan kosten voor het indienen van het verzoekschrift en griffierechten is in dit bedrag inbegrepen. Dit bedrag dekt ook de kosten voor een eventuele mondelinge zitting.

Welke documenten zijn er nodig?

afschrift van de geboorteakte (en indien die niet voorgelegd kan worden, de reden daarvoor)

schriftelijke bescheiden ter ondersteuning van het verzoek