Wat zijn de voordelen van een no cure no pay incasso bedrijf? Lees het hier!

Wat zijn de voordelen van een no cure no pay incasso bedrijf? Lees het hier!

No cure no pay betekent letterlijk: geen resultaat geen betaling. Een advocaat of incasso bedrijf wordt dan alleen betaald wanneer het gewenste eindresultaat bereikt wordt. Je kunt dus wel spreken van een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting. Maar Diensten op basis van no cure no pay zijn vaak verbonden aan diverse voorwaarden. Bij een incassoprocedure moet je bij wanbetaling in de buitengerechtelijke procedure niet te betalen. Wanneer de zaak wordt doorgezet in een gerechtelijke procedure met deurwaarder, dan betaal je wel voor de inzet van de advocaat. Ook wanneer het resultaat van de rechtszaak negatief voor jou uitpakt.

Voor- en nadelen

Het voordeel hiervan is dat je op zekere hoogte verzekerd bent van het doel waar je naartoe werkt. Zo voorkom je dat je onnodige kosten maakt. Een ander voordeel is dat het gebruikelijk is om de tegenpartij op te laten draaien voor een deel van de gemaakte kosten wanneer blijkt dat deze inderdaad nalatig is geweest. Het werken met een incasso bedrijf is op basis van een no cure no pay dus is veel gevallen voordelig. Maar er zitten helaas ook nadelen aan deze methode verbonden. Zo kan het voorkomen dat deze methode gepaard gaat met dubbel declareren en een overmatig gebruik van verzekeringen. Het is daarom slim om bij je incasso bedrijf na te vragen wat de voorwaarden voor het betalingscontract zijn en wanneer je wat moet betalen.

Incassoprocedure

Je betaald dus met een no cure no pay regeling vaak niet voor de gemaakte kosten tijdens het buitengerechtelijke deel van een incasso. Het buitengerechtelijke deel bestaat uit de volgende stappen:

  1. De aanmaning via het incasso bedrijf: Het bedrijf brengt de debiteur op de hoogte dat de vordering wordt overgenomen door hun. Ook sommeren zij de klant om het bedrag alsnog te betalen binnen een opnieuw vastgestelde betalingstermijn.
  2. Laatste aanmaning: Na veertien dagen wordt wanneer dit nodig is een tweede aanmaning verstuurd.

Verhoging factuur: Bij een resultaatsinspanning wordt de incasso verhoogd met de gemaakte incassokosten.